Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

politycznazupa
4550 0b02 500
Reposted bypljulannoskimemezjanuschytrusponurykosiarzpenispenispenislolliveattherainbowquantumdanoniskoOhSnapmichalkozioloutofmyheadPaseroVirusslovaovtzalevuneckisbackLukasYorkBBartpoolunjunicornjezu
politycznazupa
0753 d07c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik
politycznazupa
6075 d617 500
xddd
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasucznik sucznik
politycznazupa
1454 2335 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
politycznazupa
9336 c2f0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
politycznazupa
4475 b009 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
politycznazupa
9145 9080 500
Reposted fromkartofel kartofel viapotatos potatos
politycznazupa
Porównuje myślenie, potulne argumentowanie wolnej niedzieli (czyli ZAKAZU handlu) w sposób w jaki władza narzuciła
politycznazupa
2881 ad0d 500
tate modern, London 2018
Reposted frombrystol brystol viapl pl

March 14 2018

politycznazupa
6602 37ad 500
Reposted bymemezplall-about-kateatrantaBBartvertheerszpaquskivlovszczeblo8agiennyslovabamboochapandorciakaktuserenitezupacebulowawujcioBatfreewayhugostiglitzplepleOverseerSkretupotatosBabsonkudlatypomoorcongrevetriadwarriorOhSnapburdeltatakjuikpressanybetonOsorkoniusjunior13julleRanigreywolflefuKik4sQudacijanuschytrusniebalaganhappykokeshiItIsNotMytytekbladeushshiffffferjulann
politycznazupa
1359 0f25 500
Reposted frompomoor pomoor viap168 p168
politycznazupa
politycznazupa
5006 249e 500

Politycy PiS mają ciągły i nieograniczony dostęp do najważniejszych polityków w USA

Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik
politycznazupa
4488 aee6
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
politycznazupa
7425 dd77
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
politycznazupa
5770 248f 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
politycznazupa
4058 b590
Reposted fromstroschek stroschek viap168 p168
politycznazupa
5761 0316 500
Reposted fromstroschek stroschek viasucznik sucznik
politycznazupa
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viapotatos potatos
politycznazupa
4189 ad19 500
Reposted fromtichga tichga viapotatos potatos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl